Algemene verkoopsvoorwaarden

Welkom bij Vileyn, een Belgische online juwelenshop die in heel Europa verkoopt. Vileyn wil er zeker van zijn dat de relaties met zijn klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Vileyn stelt en wij nemen uw rechten heel ernstig op. Het is van het grootste belang dat u zich bewust bent van wat u van ons kan verwachten en dat wij weten wat wij op onze beurt van u kunnen verwachten.. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u dit meldt.

Postadres:

Vileyn
Kerkstraat 95
8370 Blankenberge
België

BTWnr: BE 0679.168165

De Algemene verkoopvoorwaarden hieronder zullen u, telkens u onze website bezoekt en bij Vileyn koopt, duidelijk maken wat uw wettelijke situatie is. Door u toegang te verschaffen tot Vileyn.be stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Vileyn. Er kan slechts van worden afgeweken na schriftelijke overeenkomst met Vileyn.

Zowel Vileyn als de klant erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

De hierna volgende verkoopsvoorwaarden zullen van toepassing zijn op de verkoop van alle artikelen die u terugvindt op de website van Vileyn.

 1. Uw bestelling en ons aanbod
 2. Prijzen
 3. Levering
 4. Betaling
 5. Alle info met betrekking tot terugzenden
 6. Persoonlijke gegevens
 7. Beperkingen van aansprakelijkheid
 8. Privacy – beleid

UW BESTELLING

Bestellen op onze site is kinderspel! Procedure: Navigeer doorheen onze site en klik op elk artikel of op elke foto om meer info over dat artikel te bekomen of om een grotere foto te zien.

Wanneer u dat artikel wenst te bestellen wordt u door een eenvoudige klik op het winkelmandje naar het bestelformulier voor dat artikel geleid. Klik op het woord VOEG TOE AAN MANDJE naast het juiste artikel, in de juiste maat (indien van toepassing) en dat artikel wordt toegevoegd aan uw persoonlijk winkelmandje.

Hier kan u het juiste aantal ingeven en de nodige aanpassingen doen. Indien uw bestelling volledig is, selecteert u NAAR KASSA op het overzicht. U kan steeds de inhoud van uw winkelmandje bekijken, door te klikken op UW MANDJE (Rechtse kolom). Hier kan u ook uw bestelling plaatsen, na het klikken op NAAR KASSA.

Na een overzichtje ter verificatie van de juistheid van uw bestelling, kan u uw persoonlijke gegevens invullen en/of aanpassen. Vervolgens duid u aan hoe u wenst te betalen en waar wij mogen leveren. Indien de betaalgegevens aanvaard zijn, wordt u terug naar onze site geleid.

Elke reservatie of bestelling zal zo vlug mogelijk bevestigd worden per e-mail. Gelieve bij niet-ontvangst contact op te nemen met ons.

Vileyn kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van foutieve gegevensinvoer door de klant. Als klant ben u verantwoordelijk voor alle zendingen van Vileyn die toekomen op uw opgegeven woonst- of leveringsadres. Om ieder misbruik te voorkomen, raden we u aan ons, bij verhuizing, uw adreswijziging onmiddellijk door te geven.

Vileyn behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te nemen of te weigeren. Op eenvoudig verzoek zal de klant de reden van de weigering worden meegedeeld. Wij kunnen geen bestellingen van minderjarigen ontvangen. Indien een minderjarige een artikel wil kopen op onze site, dient de bestelling door een meerderjarige voogd geplaatst en betaald te worden.

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Vileyn wanneer Vileyn de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website, of wanneer Vileyn uw geldig ingevulde en ondertekende bestelbon ontvangt.

Vileyn kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bij voorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

 

ONS AANBOD

Alle producten die door Vileyn aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de periode vermeld in onze catalogi en folder. De teksten zijn in de Nederlandse, Franse of Engelse taal, met sommige Engelse woorden of begrippen in de productvoorstelling.

Vileyn kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen.

De artikelen op onze sites en in de folders zijn niet op ware grootte afgebeeld en omdat elke monitor verschillende instellingen kent kunnen de weergegeven kleuren van de artikelen afwijken van de werkelijkheid. Tevens kunnen ook de weergegeven kleuren tussen de artikelen onderling verschillen omdat de afbeeldingen door meerdere fotografen gemaakt zijn.

Wij bieden onze producten aan op onze website of in onze catalogi en folders tot uitputting van voorraad. Vileyn doet zijn best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is; in dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u beslissen uw bestelling te annuleren.

Vileyn kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product of een latere levering van een product.

 

PRIJZEN

Alle prijzen zijn aangeduid in EURO. Deze prijzen omvatten alles (BTW incl., 21%), behalve de verzendingskosten. Vileyn kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Op basis van ons grote aanbod kan het heel soms voorkomen dat er een verkeerde prijs is vermeld bij een artikel. Wij honoreren dan ook geen aankopen tegen overduidelijke foutieve prijzen (bijvoorbeeld een armband met diamant voor 2 euro.)

Vileyn heeft het recht de aangeduide prijs te wijzigen, en dit voor u een bestelling plaatst.

Aanbiedingen gelden zoals gewoonlijk zolang de voorraad strekt, of tot het einde van de vooraf bepaalde actietermijn.

 

VERZENDKOSTEN

De verzendkosten (frankering, juwelendoosje, verzekering van uw pakje) bedragen 10 euro tenzij anders aangegeven. Bestellingen worden altijd aangetekend verstuurd per Post of via een koerier.

Uiteraard zijn deze kosten slechts éénmalig te betalen, ook indien uw bestelling over meerdere verzendingen gespreid wordt.

Deze kosten blijven te betalen zelfs indien u de bestelling geheel of gedeeltelijk terugstuurt.

 

LEVERING

De pakjes worden vanuit België verstuurd. De pakjes vertrekken nog dezelfde dag naar hun bestemming.

Belangrijk: Afhalingen in ons magazijn zijn niet mogelijk.

De plaats van levering is deze die u aangaf op uw bestelling. Vileyn hanteert een leveringstermijn van ongeveer 7 dagen, tenzij expliciet anders vermeld. Bij een te verwachten overschrijding van de leveringstermijn, om welke reden dan ook stelt Vileyn u hiervan direct in kennis.

Bij overschrijding van een leveringstermijn van 30 dagen biedt Vileyn u de mogelijkheid de koopovereenkomst kosteloos schriftelijk te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen na de kennisgeving aan u terugbetaald.

Er wordt een forfaitair bedrag aangerekend van maximaal 10 euro voor de verpakkings- en verzendkosten van uw pakje. Uiteraard zijn deze kosten slechts éénmalig te betalen, ook indien uw bestelling over meerdere verzendingen gespreid wordt. Deze kosten blijven te betalen zelfs indien u de bestelling geheel of gedeeltelijk terugstuurt. Bij de levering van de door u bestelde artikelen ontvangt u tevens een aankoopbewijs, welke ook geldt als een geldig garantiebewijs.

Vileyn doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat u uw product ontvangt in overeenstemming met de tijd die vermeld wordt op onze website. Deze levertijden worden echter slechts gegeven ter informatie en Vileyn kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen.

Conform de wet op de Handelspraktijken valt verlies van het pakket ten laste van de verkoper.

Vileyn zorgt ervoor dat bij de verzending uw goederen zo goed mogelijk verpakt zijn. Indien er toch artikelen beschadigd zijn bij aankomst dient u ons hiervan op de hoogte brengen binnen 3 dagen na ontvangst. Vileyn behoudt zich het recht voor uw aanvraag te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen deze termijn.

 

BETALING

U kan betalen via Paypal, met uw credit card, via Ideal, met Bancontact, per overschrijving of in een Kiala punt. De betaling gebeurt steeds in EURO.

Bestellen en betalen bij Vileyn is volledig veilig! U kan in alle veiligheid winkelen bij Vileyn. U hoeft zich nooit zorgen te maken over de veiligheid van uw gegevens wanneer u bestelt op onze website. Wij waarborgen u dat elke aankoop beveiligd is.

Alle online betalingen worden maximaal beveiligd. Hiervoor werken we samen met OGONE en PAYPAL . Ogone behoort tot de marktleiders in europa inzake beveiligd online betalingsverkeer en biedt uiterst betrouwbare en hoogtechnologische oplossingen. Ogone is onafhankelijk ten opzichte van banken, waardoor met ieder van hen kan gewerkt worden. Om u een optimale beveiliging te verzekeren maakt onze website gebruik van voortdurend aangepaste SSL-certificaten.

Gelieve het juiste kredietkaartnummer en de juiste vervaldatum mee te delen. Onjuiste informatie kan uw bestelling vertragen of onuitvoerbaar maken. Betaling met kredietkaart is afhankelijk van de goedkeuring van de financiële instelling die de kaart heeft verleend.

Vileyn is niet verantwoordelijk voor mogelijk extra kosten die voortvloeien uit bankkosten.

De artikels blijven in ieder geval eigendom van Vileyn totdat deze volledig vergoed werden, dit inclusief verzendingskosten en BTW.

De verkoop van goederen is volledig onderworpen aan de Belgische wetgeving en eventuele geschillen zullen worden beslecht door Belgische rechtbanken te Leuven.

Uw recht de bestelling terug te sturen binnen 30 dagen na ontvangst

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 7 dagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van het verkoop afziet. De goederen dienen (ongeopend en ongedragen) te volgen binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving, bijvoorbeeld 3 werkdagen . Vileyn verlengt, als service voor de klanten, deze termijn tot maar liefst 30 dagen.

De consument heeft dus het recht aan Vileyn mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 30 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Indien u een ongebruikt en ongedragen product wenst terug te sturen omdat u van mening veranderde, kan u dit doen binnen de 30 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling omruilen of terugbetalen zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen. U zal in dat geval de verzendingskosten betalen om het product terug te sturen.

Indien het product dat u ontvangt niet het product was dat u bestelde, of indien het beschadigd aankomt, stuurt u het dan terug binnen de 30 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling omruilen of terugbetalen en uw verzendingskosten vergoeden bij ontvangst van het door u geretourneerde artikel.

Vileyn kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen in de volgende gevallen: De bedenktijdregeling is niet van toepassing indien:

 1. De levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 2. De juwelen gedragen of gebruikt zijn. Juwelen stuurt u dus ongedragen en ongebruikt terug, in de volledige verpakking (doosjes, geschenkpapier, ed) We raden u dus aan de originele etiketten en folies pas te verwijderen als u zeker bent dat het artikel niet moet omgeruild worden.
 3. het artikel een afgeprijsd artikel was. Artikels die in promotie staan of in solden, kunnen niet geruild worden

Bij het terugsturen van goederen, raden wij U aan om deze via een Kiala punt (gratis!)of aangetekend terug te sturen. Vileyn kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of beschadigen van de goederen bij het terugsturen, dus is het in uw eigen belang de goederen aangetekend terug te sturen.

U zal de verzendingskosten betalen om het (de) product(en) via de Post terug te sturen. In een Kiala punt kan u gratis ruilen of retourneren.

Vileyn kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de goederen gebruikt werden of wanneer de producten door de klant beschadigd werden.

We beschouwen goederen als ongebruikt indien de originele etiketten en labels niet verwijderd werden.

 

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Vileyn doet er alles aan om uw gegevens te beschermen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden worden doorgegeven.

U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te laten verwijderen uit ons bestand. Geregistreerde klanten ontvangen als eerste en geheel gratis 2 maal per maand onze nieuwsbrief met daarin de laatste nieuwtjes en promoties! U kan zich steeds in/uitschrijven op deze nieuwsbrief.

Afwijzen van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

Vileyn is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud of door het niet-uitvoeren van haar verplichtingen vervat in deze voorwaarden, indien deze veroorzaakt zijn door staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers van Vileyn, beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import- of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van deze voorwaarden, of om het even welke omstandigheid buiten de macht van Vileyn.

Vileyn kan niet garanderen dat de winkels op Ebay, Vileyn.be of Vileyn.nl ononderbroken of foutloos zullen functioneren. Vileyn geeft geen waarborgen m.b.t. de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van Vileyn.be of Vileyn.nl noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die verkregen wordt via Vileyn.be of Vileyn.nl.

Deze site wordt door Vileyn ter beschikking gesteld op een AS IS en AS AVAILABLE basis. Vileyn legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen, of de producten die in deze site worden voorgesteld. In zoverre de wet dit toestaat, wijst Vileyn elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Vileyn zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

Indien een bepaalde bepaling of bewoording in deze Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar zou worden of zou verklaard worden, wegens om het even welke reden, dan zal deze bepaling of bewoording uitvoerbaar blijven voor zover wettelijk mogelijk, en zal de geldigheid, wettelijkheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele manier getroffen of beïnvloed worden.

Vileyn behoudt zich het recht voor deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing.

Teneinde misverstanden te vermijden hebben wij ervoor gezorgd dat onze site niet alleen gedetailleerd is, maar ook duidelijk. Vileyn bepaalt dat zij niet verantwoordelijk is voor eventuele fouten. Het is inderdaad altijd mogelijk dat de vermelde gegevens niet 100% overeenstemmen met de realiteit, spijts onze voortdurende controle.

Het feit dat de klant bovenstaande voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing.

Niettegenstaande deze algemene voorwaarden evenals hun inhoud, wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, werden ze uitsluitend opgemaakt voor klanten woonachtig in de EU. Dientengevolge is het aanbod op deze site slechts bestemd voor klanten woonachtig in de EU.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie

De Belgische wet is van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zullen bevoegd zijn.

 

KLACHTEN

Alle klachten met betrekking tot de levering, kwaliteit, hoedanigheid van een artikel, of iedere andere klacht, zullen door Vileyn serieus in behandeling worden genomen. Neemt u in een dergelijk geval contact met ons op via email. Vileyn zal zo spoedig mogelijk naar een oplossing zoeken. Per e-mail wordt u op de hoogte gebracht van een eventuele oplossing van uw klacht.

Door ons gemaakte administratieve fouten worden binnen 14 dagen na melding hiervan door ons hersteld.

 

PRIVACY BELEID

Vileyn respecteert en beschermt uw privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld.

Wij hebben die informatie over u nodig om uw bestellingen zo vlug en vlot mogelijk uit te voeren. Deze gegevens zullen tevens gebruikt worden om u een geslaagde geïndividualiseerde winkelervaring aan te bieden die rekening houdt met uw smaak en voorkeur.

Vileyn leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 m.b.t. tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen. Uiteindelijk zijn wij bij wet verplicht om de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens aan te geven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Welke informatie verzamelen wij? Hoe gebruiken wij ze? Wanneer u een product koopt, vragen wij u de volgende informatie te geven

Uw e-mail adres
Uw voornaam en uw familienaam
Uw telefoonnummer
Uw faxnummer
Uw correspondentie- en uw factuuradres

Het nummer van uw kredietkaart en haar vervaldag via een beveiligde server van Ogone of Paypal. Vileyn kan nooit uw credit card gegevens zien of opvragen.

Winkelen bij Vileyn is volledig veilig dankzij de goede samenwerking met de bedrijven Ogone en Paypal.

 

OPMERKINGEN

U bent niet verplicht uw telefoon- en faxnummer te geven. Het zal evenwel onze klantendienst, indien nodig, in staat stellen vlug contact met u op te nemen.

Wij zullen van uw bezoeken aan onze website en uw bestellingen gebruik maken om u een nog meer persoonlijke winkelervaring te bieden. Dankzij deze informatie kunnen wij u producten suggereren en tips geven die u naar onze mening waardevol en nuttig zal vinden. U krijgt van ons steeds de gelegenheid ons ervan te informeren dat u deze informatie niet wenst te krijgen. Indien u deze gepersonaliseerde informatie niet meer wil krijgen, dan kan u zich uitschrijven door hier te klikken, uw paswoord in te geven en op de pagina Zich Uitschrijven uw keuze kenbaar te maken.

Wij kunnen de informatie die u ons geeft ook gebruiken om u op de hoogte te brengen van wijzigingen, gebeurtenissen of speciale aanbiedingen die u zouden interesseren. Vileyn geeft u steeds de mogelijkheid deze informatie niet te ontvangen indien u dit niet wenst. Het volstaat om een email te sturen via onze website om geen promotionele emails meer te krijgen of om te klikken op de link onderaan elke promo-mail die u krijgt.

De door u opgegeven persoonsgegevens worden niet gebruikt om u via email of brief op de hoogte te houden van activiteiten van partners of derden.

Indien u uw gegevens wil aanpassen dan kan u dat rechtstreeks doen op de site (na het plaatsen van een bestelling) of door het sturen van een email naar info @ Vileyn.be. (zonder spaties) of via het contactformulier via deze website.

Door het gebruiken van de Vileyn site, gaat u akkoord met het privacy-beleid en tevens met het verzamelen en gebruiken door Vileyn van uw gegevens zoals beschreven in dit beleid.